ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ทำนายชื่่อตามหลักวิชาเลขศาสตร์
โอม ออฟไลน์
ระดับ: เจ้าพระยา
รายละเอียดผู้ใช้ 

ทำนายชื่่อตามหลักวิชาเลขศาสตร์

ท่านอาจารย์พลูหลวงได้รับอิทธิพลเรื่องเลขศาสตร์นี้มาจากหนังสือชื่อCheiro’s Book of Numvers เป็น ทฤษฎีที่ว่าด้วยค่าแห่งตัวเลขกับชื่อของบุคคลท่านอาจารย์ฯได้ตีบทความนี้จน แตกฉานและนำมาเรียบเรียงเป็น เลขศาสตร์สำหรับอักษรไทยในประเทศไทยขึ้น
         ในวิชาโหราเลขศาสตร์ที่ท่านกำลังจะเข้าไปศึกษาในwebนี้ผมจะเน้นที่ค่าของตัว เลขหรือกำลังของตัวเลขโดยจะนำตัวอักษรทุกตัวของชื่อ(ก-ฮ)รวมสระและพยัญชนะ ทุกตัว มาคำนวณวิเคราะห์เป็นค่าตัวเลข โดยแบ่งความสำคัญของการทำนายออกเป็น  ๓ ส่วนดังนี้

ส่วนแรก   เป็นชื่อของเจ้าชะตา ถ้าชื่อดีก็ให้อิทธิพลดีต่อเจ้าชะตา ๔๐%  ถ้าเสียก็เสีย ๔๐%

ส่วนที่สอง เป็นส่วนของนามสกุล ถ้านามสกุลดีก็ให้อิทธิพลดีต่อเจ้าชะตา ๒๐% ถ้าเสียก็เสีย  ๒๐%

ส่วนที่สาม เป็นการนำชื่อและนามสกุลมารวมกัน ถ้ารวมกันแล้วได้เลขดี ก็ให้ผลดี ๔๐% ถ้าเสียก็เสีย ๔๐% เช่นกัน
  

รหัสเลขศาสตร์ที่ใช้ใน web แห่งนี้        ค่าตัวเลข
    

       ภาษาไทย                                             ภาษาอังกฤษ
๑. ก  ด  ท  ถ  ภ  ฤ     ุ    า    ่        ำ                       A  I  J  Q  Y

๒.ข  ช  บ  ป  ง   ู   เ    แ                                    B  K  R

๓.ฆ  ฑ  ฒ  ต    ๋                                                 C  G   L  S

๔.ค  ธ  ร  ญ  ษ  โ     ะ     ั     ิ                              D  M  T

๕.ฉ  ณ  ฌ  น  ม  ห   ฎ  ฬ   ฮ    ึ                          E  H  N  X

๖.จ  ล  ว  อ  ใ                                                     U  V  W

๗.ศ  ส  ซ                                                     O  Z

๘.ย  พ  ฟ  ผ  ฝ                                                 F  P

๙.ฏ   ฐ   ไ     

กลุ่มตัวเลขที่ให้คุณกับเจ้าชะตา

๒, ๔, ๖, ๙, ๑๔, ๑๕ ,๑๙ ,๒๓ ,๒๔ ,๓๖ ,๔๑ ,๔๒ ,๔๕ ,๕๐ ,๕๑

๕๔ ,๕๕ , ๕๖ ,๕๙ ,๖๓ ,๖๕ ,๙๐ ,๙๕ ,๙๙ ,๑๐๐ ,๑๐๔, ๑๐๕ , ๑๐๙กลุ่มตัวเลขที่ให้คุณปานกลางกับเจ้าชะตา

๓๒ , ๔๐ , ๔๔ , ๔๖ , ๖๔ , ๗๙ , ๘๙ ,๙๗ , ๙๘


กลุ่มตัวเลขที่ไม่ควรใช้กับสุภาพสตรี

มีเลข  ๑๖ ,๑๗ ,๑๘ ,๑๙ ,๒๐ , ๑๐๙  จะผิดหวังในเรื่องความรักทุกรูปแบบ ทำให้แต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง แต่งแล้วต้องเลิก  ได้พ่อหม้ายเป็นสามี กินน้ำใต้ศอก (เป็นเมียน้อย) หรือเป็นหม้ายก่อนวัยอันควร

กลุ่มตัวเลขที่ไม่ควรใช้กับสุภาพบุรุษ

มีเลข   ๑๓, ๒๓ ,๓๑ , ๓๒ ,๔๖ ,๖๔ ,๖๘ , ๘๖    ชีวิตครอบครัวไม่ปกติ   มักจะมีปัญหาเรื่อง

ชู้สาว  มักเสียหายเพราะเรื่องผู้หญิง   หรือผู้หญิงทำให้หน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองตกต่ำ

  
(การดูตัวเลข ถ้าเป็นเลขร้ายให้ดูตัวกลับด้วย เช่น รวมได้เลข ๑๓  ต้องดูเลข  ๓๑  ด้วย)
    

เดือยงูเหลือม เจ้าแห่งโชคลาภนอนกิน กุมารทอง ของขลัง เมตตา มหาเสนห์ ดูดวง
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้